ZAMJENSKA HRANA ZA DOJENČAD I MALU DJECU: Makronutrijenti


Ugljikohidrati u hrani za dojenčad i malu djecu

Ugljikohidrati u hrani za dojenčad i malu djecu

Ugljikohidrate u hrani za dojenčad i malu djecu nastoji se što je moguće više prilagoditi sastavu majčinog mlijeka. Jednako kao i kod majčinog imaju najveći udjel u sastavu suhe tvari, oko 70%. Pretežito sadrže laktozu, iako se u određenim slučajevima koristi maltodekstrin. Kod hrane za dojenčad sastav je određen zakonskim regulativama koje su nastale na osnovu preporuka EFSA-e (Europske agencije za sigurnost hrane) koja, proučavajući sve znanstvene i medicinske izvore, donosi granične vrijednosti ugljikohidrata i svih ostalih sastojaka. Ugljikohidrate dijelimo…...

Pročitajte više...

Bjelančevine u hrani za dojenčad i malu djecu

Bjelančevine u hrani za dojenčad i malu djecu jedan su od najvažnijih…...

Masti u hrani za dojenčad i malu djecu

Masti su nakon ugljikohidrata količinski najveća sastavnica suhe tvari u hrani za…...


Makronutrijenti u hrani za dojenčad i malu djecu

Makronutrijenti u hrani za dojenčad i malu djecu

Makronutrijenti su količinski najznačajniji sastojci hrane za dojenčad i malu djecu, naravno uz vodu koja čini 88% - 90% sadržaja nakon pripreme. Potrebni su u organizmu u relativno velikim količinama za rast, razvoj i…

Pročitaj sve...