ZAMJENSKA HRANA ZA DOJENČAD I MALU DJECU: Što je važno


Hrana za dojenčad i malu djecu – što je važno

Hrana za dojenčad i malu djecu – što je važno

Majčino mlijeko je najbolja hrana za dojenčad, a ako iz bilo kojeg razloga nije moguća prehrana majčinim mlijekom razvijeni su kroz intenzivan dugogodišnji znanstveni rad pripravci koji zadovoljavaju prehrambene potrebe dojenčeta u potpunosti do 6 mjeseci starosti ili nadopunjavaju prehranu dojenčeta od 6 mjeseci starosti do navršene prve godine, a i kasnije kod malog djeteta do navršene treće godine života. Nazivi koji se najčešće koriste u svakodnevnoj upotrebi su zamjenska formula, prilagođeno mlijeko, adaptirano mlijeko, mliječna formula i razni drugi.…...

Pročitajte više...

HMO – oligosaharidi majčinog mlijeka u početnoj i prijelaznoj dojenačkoj hrani

HMO je izraz koji u zadnjih godinu možemo vidjeti na najnaprednijim dojenačkim…...