Ugljikohidrati u hrani za dojenčad i malu djecu

Ugljikohidrati u hrani za dojenčad i malu djecu

Ugljikohidrate u hrani za dojenčad i malu djecu nastoji se što je moguće više prilagoditi sastavu majčinog mlijeka. Jednako kao i kod majčinog imaju najveći udjel u sastavu suhe tvari, oko 70%. Pretežito sadrže laktozu, iako se u određenim slučajevima koristi maltodekstrin. Kod hrane za dojenčad sastav je određen zakonskim regulativama koje su nastale na osnovu preporuka EFSA-e (Europske agencije za sigurnost hrane) koja, proučavajući sve znanstvene i medicinske izvore, donosi granične vrijednosti ugljikohidrata i svih ostalih sastojaka. Ugljikohidrate dijelimo…...

Pročitajte više...

Bjelančevine u majčinom mlijeku

Bjelančevine u majčinom mlijeku najčešće nalazimo u koncentracijama od 0,9 - 1,2g…...

Ugljikohidrati u majčinom mlijeku

Ugljikohidrati u majčinom mlijeku količinski su najveća komponenta suhe tvari. Srednja vrijednost ugljikohidrata…...