ZAMJENSKA HRANA ZA DOJENČAD I MALU DJECU: Posebni dodaci bioaktivne komponente


Bioaktivni sastojci početnog i prijelaznog dojenačkog mlijeka i mlijeka za malu djecu

Bioaktivni sastojci početnog i prijelaznog dojenačkog mlijeka i mlijeka za malu djecu

Prema uzoru na majčino mlijeko koje sadrži brojne bioaktivne sastojke, u novije vrijeme se na osnovi dugotrajnih istraživanja u mliječne formule dodaju sastojci koji su identični ili u velikoj mjeri imaju sličan učinak kao bioaktivne tvari iz majčinog mlijeka. Time se nastoji što više približiti mliječnu formulu majčinom mlijeku. Majčino mlijeko sadrži više od 200 bioaktivnih sastojaka koji se izlučuju ovisno o vremenu laktacije i o intereakciji majke i djeteta. Najvažnija grupa mikronutrijenata koji nadomještaju bioaktivne sastojke majčinog mlijeka su…...

Pročitajte više...