DOJENJE: Problemi pri dojenju


Problemi za vrijeme dojenja

Problemi za vrijeme dojenja

Dojenje je dugotrajan proces za koji, kao i za sve, treba puno truda, volje i želje kako bi se postigla ravnoteža između mame i bebe i kako bi sve krenulo onako kako treba. Neke majke odmah na početku uspostave dojenje, a nekima treba duže vrijeme, ponekad i nekoliko tjedana. U cijelom tom procesu hranjenja i zbližavanja majke s djetetom može doći i do određenih problema koji utječu na uspostavu dojenja i koje treba početi rješavati domah na početku. Problemi pri…...

Pročitajte više...

Hrana koju bi trebale izbjegavati mame dojilje

Majčino mlijeko mijenja okus, ovisno o tome što majka jede i tako…...